Op 17 augustus 2015 startte Stichting Kindcentra Wolderwijs met kinderopvang in vier Integrale Kindcentra (IKC) binnen de gemeente De Wolden. Vanaf dat moment is hard gewerkt aan het vormgeven en intern opbouwen van die vier IKC’s waarbij ook veel aandacht is besteed aan de uitstraling en zichtbaarheid van de locaties. 

 

De website is een zeer toegankelijk instrument voor ouders, zodat zij zo eenvoudig mogelijk de opvang voor hun kinderen kunnen regelen. Zij kunnen hun kind(eren) daar aanmelden en via de extra service van het ouderportaal allerlei zaken digitaal regelen. Dit ouderportaal is alleen toegankelijk met een persoonlijke inlogcode.

  • c-facebook

© JW van der Vlist  Proudly created with Wix.com