Cito - LOVS

Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken wij naast de toetsen die bij de verschillende methodes horen, de toetsen van het Cito Volgsysteem. We kunnen, na analyse van alle toetsgegevens, perfect inspelen op de behoeftes van uw kind. 

 

Als u het rapport van uw kind krijgt, zit daarbij ook een uitdraai van de Cito-opbrengsten (het zg. leerlingrapport van Cito). Deze uitdraai ziet er anders uit dan u gewend bent. We hebben ervoor gekozen om voortaan de opbrengsten weer te geven met de cijfers I t/m V in plaats van A t/m E. 

Met ingang van het schooljaar 2013/2014 heeft Cito de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling. Hier leest u een uitleg waarom Cito de normen aangepast heeft en wat dat betekent voor de scores van uw kind. Deze brief is ook te vinden op de website van Cito. Daar vindt u als voorbeeld twee leerlingenrapporten.

Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met de directie opnemen. 

 

Meer dan een eind-toets.
De meeste mensen hebben wel gehoord van de CITO-eindtoets. Het is een veelgebruikte toets aan het eind van het basisonderwijs. Dat CITO nog veel meer toetsen heeft ontwikkeld, is misschien minder bekend. Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan worden vanaf het moment dat zij de basisschool binnenstappen, tot het moment dat zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Een leerlingvolgsysteem is landelijk genormeerd. Op De Horst hebben wij gekozen voor het volgsysteem van CITO, het LOVS, het Leerling- en Onderwijs-Volg-Systeem.

 

Waarom het LOVS?
Het LOVS heeft twee functies: Voor de leerkracht is het belangrijk om te weten welk niveau een kind heeft en of het kind zich goed ontwikkelt. Maar voor hem of haar is ook de ontwikkeling van de groep een belangrijk gegeven, daaraan is te zien of de kwaliteit van het gegeven onderwijs voldoende is geweest. Voor de directie van de school zijn de gegevens van de groepen erg belangrijk. Zij geven een beeld van de onderwijskwaliteit van de school. Voor u, als ouder, geeft het LOVS een beeld van het ontwikkelingsniveau van uw kind. Hoort het bij de ondergemiddelde, bij de gemiddelde of juist bij de bovengemiddelde leerlingen? En ontwikkelt uw kind zich op een bij hem of haar passende manier?

 

Inhoud van het LOVS.
Het LOVS op onze school bevat de volgende toetsen:
Voor groep 1 en 2: Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters


Voor groep 3 t/m 8:
Rekenen en wiskunde,
Technisch lezen (snelheid van het lezen),
Begrijpend lezen,
Spelling,
Woordenschat,

 

Voor groep 7 en 8:
Studievaardigheden
Spelling werkwoorden

Het leerling-rapport.


Naast het schoolrapport kun u van ons een "leerling-rapport" van het LOVS verwachten. Op deze  print staan de verschillende toetsen vermeld en de vaardigheidsscores met bijbehorend niveau dat uw kind daarop behaald heeft. Met de vaardigheidsscores kunnen we de groei van een leerling in een grafiek uitdrukken. De niveaus worden aangegeven in de cijfers I t/m V.

Niveau I betekent dat uw kind bij de 20% hoogst scorende leerlingen van Nederland behoort.
Niveau II betekent dat uw kind bij de 20% leerlingen behoort die boven het landelijk gemiddelde scoren. Niveau I en II zijn boven het gemiddelde.
Niveau III betekent dat uw kind bij de 20% leerlingen behoort die het landelijk gemiddelde scoren.
Niveau IV betekent dat uw kind bij de 20% leerlingen behoort die onder landelijk gemiddelde scoren.  
Niveau V betekent dat uw kind bij de 20% laagst scorende leerlingen van Nederland behoort.

Bijgaande figuur laat zien hoe de nieuwe niveauverdeling staat t.o.v. de oude (A-E)

  • c-facebook

© JW van der Vlist  Proudly created with Wix.com